Brasvärmegruppen - Proffsbutiker i samverkan
033-27 95 95 anders@brasvarme.se

Hur monterar man en braskamin och skorsten i ett timmerhus som sjunker de första åren då timret torkar?

En braskamin är en självklarhet för de flesta som köper eller bygger ett timmerhus. Att sitta framför en varm och mysig brasa i en timmerstuga på hösten eller vintern är något av det mysigaste man kan göra, och braskaminen förlänger definitivt perioden i sommarstugan. Men installation av en braskamin i ett timmerhus måste göras på ett speciellt sätt.

Problemet med “äkta” timmerhus (de som byggs med massivt krysslagt timmer, inte de med “fusktimmer” utanpå en normal huskonstruktion som ren dekoration) är att de sjunker de första åren när timmerstockarna torkar. Ett nybyggt timmerhus kan sjunka upp till 5-7cm per höjdmeter, vilket innebär att taknocken på ett hus som är 5 meter högt kan sjunka upp till ca 30cm under en 2-3 års period.

Detta innebär att ingen inredning kan skruvas fast i väggen i både ovan- och underkant; en hög väggspegel skulle t ex knäckas om den sitter fastskruvad både vid golvet och ett par meter upp på väggen. Detsamma gäller t ex köksskåp (speciellt överskåp som inte kan stå “löst” på golvet) och annan inredning.

För att lösa detta problem brukar man skruva fast inredningsdetaljer som kräver väggmontage på endast en horistontell timmerstock, och sedan låta objektet (ett köksöverskåp, en väggspegel, etc.) glida vertikalt utmed väggen i takt med att väggen långsamt sjunker när trästockarna torkar.

Hur monterar man en braskamin och en skorsten på ett hus där taket och taknocken sjunker de första åren? Om man skruvar fast skorstenen i takgenomföringen kommer taket att trycka ner skorstenen (kanske flera decimeter!) när timmret torkar de första 2-3 åren.

Lösningen på detta är att låta skorstenen stå fast relativt golvet (ovanpå braskaminen), och sedan bygga en glidmekanism som håller fast skorstenen i horisontalläge men låter taket sjunka ner runt om skorstenen som står fast mot golvet.

Konsekvensen av detta är att toppen på skorstenen har en konstant höjd från markytan, medans taket sjunker ner. Detta resulterar i sin tur i att skorstenen sticker ut allt högre upp från taknivå ovanför taket utomhus. Skorstenshuven måste alltså vara tilltagen så att skorstenen kan skjutas högre och högre upp i skorstenshuven, som måste ha utrymme tillräckligt för att tillåta detta.

Alla problem kan lösas, och vi i Brasvärmegruppen hjälper dig gärna med installation av braskamin och skorsten i ett timmerhus, eller med annat relaterat till braskaminer, skorstenar, brasvärme och vedeldning!