Montering

Oftast har installationsarbetet föregåtts av ett s.k ”hembesök” där placering och övriga förutsättningar tagits fram tillsammans med kunden. Alltid, skall ett ritningsunderlag med plan- och fasadritning finnas. Detta ligger till grund för den bygganmälan som görs av kunden, men vi som installatör hjälper till med underlaget, före arbetet sätter igång.

Allt som våra kunder köper av oss är typ & miljö godkänt och monteringsanvisning och installationsföreskrifter skall alltid följas av våra installatörer.

Avsteg kan endast godkännas av ansvarig sotaremästare och skall dokumenteras för framtiden på säkert sätt.