Brasvärmegruppen - Proffsbutiker i samverkan
033-27 95 95 anders@brasvarme.se

Montering

Oftast har installationsarbetet föregåtts av ett s.k ”hembesök” där placering och övriga förutsättningar tagits fram tillsammans med kunden. Alltid, skall ett ritningsunderlag med plan- och fasadritning finnas. Detta ligger sedan till grund för offert samt den bygganmälan med kvalitetsansvarig, som skall inlämnas till kommunen före arbetets igångsättande. Allt som våra kunder köper av oss är typ & miljö godkänt och monteringsanvisning och installationsföreskrifter skall alltid följas av våra installatörer.

Avsteg kan endast godkännas av ansvarig sotaremästare och skall dokumenteras för framtiden på säkert sätt.