Pannbyte och Pelletsservice

Byt till effektiv pelletspanna!

I mitten av 90-talet var det mycket populärt med att byta ut sin oljebrännare mot en pelletsbrännare och på så sätt få till en snabb omställning från olja till biobränsle. Nu efter 10-15 år så byter vi ut hela värmepannan mot en ny högeffektiv pelletspanna, ofta med en integrerad pelletsbrännare. Oftast med ett mycket gott resultat då vi idag kan erbjuda en anläggning med hela 92% verkningsgrad. Hög verkningsgrad = mindre pellets åtgång!

Så går det till

Våra egna montörer kommer och demonterar ut den gamla värmepannan och frilägger rökkanalen. Eventuell skorstensrenovering utförs med ett heldraget syrafast insatsrör med isolering i hela skorstenens längd. Därefter sätter vi den nya pelletspannan på plats och ansluter till den nya rökkanalen. Nu kommer vår VVS partner och ansluter till värmesystemet, avluftar radiatorsystemet mm. El ansluts av vår El partner som ser till att allt elarbete utförs på ett professionellt sätt.

Därefter återkommer vårt eget serviceteam för att installera ev. pelletsförråd, matareskruv mm, startar upp och utför en rökgasanalys för att optimera anläggningen så att allt fungerar som det skall. Normalt går det att utföra ett komplett pannbyte på en arbetsdag under förutsättning att inget oförutsett inträffar.

Vi erbjuder även en s.k. garantiservice genom att kunden tecknar ett serviceavtal till fast pris vilket medför att vi en gång per år utför ett servicebesök och går igenom anläggningen så att vi kan uppnå optimal drift även i framtiden. En billig garanti för att inte vakna i ett utkylt hus en kall vinternatt!