Skorstensrenovering

De flesta vet inte att ett automatiskt eldningsförbud träder i kraft om man inte använt sin skorsten på två år! Vi vet och vi kan åtgärda alla typer av skorstensproblem såsom gasläckage, skiljeväggsfel, kondensproblem mm. Vår samarbetspartner GÖSAB sotaren har det fulla ansvaret och han skall alltid prova och godkänna utförd reparation genom provning och besiktningsprotokoll. Vi utför dessa arbeten med flera godkända reparationsåtgärder. Antingen med keramisk glidgjutning eller montering av insatsrör i skorstenens hela längd. Båda metoderna utförs med 10 års garanti och till fasta priser. Generellt kan sägas att vid fastbränsle eldning som vedeldning används glidgjutning med keramiskt gjutbruk och vid olje- pellets eldning används insatsrör för att i första hand förhindra kondensbildning i rökkanalen.

Taksäkerhet skall alltid finnas på plats för allas säkerhet. En billig lösning är att montera vårt godkända taksäkerhets paket som vår personal kan informera mer om!

Vi utför även installation av skyddande skorstenshuvar som specialtillverkas efter skorstenskronan, montering av vindflöjlar för att skydda och förbättra dragförhållanden samt kompletta nymurningar av block- eller tegelskorstenar och montering av prefabricerade stålskorstenar. Skorsten är ett hantverk, vi kan skorstenar…